Regulamin

Szanowni Państwo!

Liczymy na współpracę przy przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu Państwa w naszym Domu Wakacyjnym Mleczarnia.

1. Doba hotelowa zaczyna się od godz. 16.00 w dniu przyjazdu i kończy o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu.

2. Rezerwację uznaje się za gwarantowana w momencie wpłaty zaliczki w wysokości 30% wartości pobytu. Wpłatę należy dokonać w ciągu 3-dni od wstępnej rezerwacji.

3. Opłata za pobyt jest pobierana w dniu przyjazdu zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji domu. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie należność za całość pobytu nie ulega zmianie.

4. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.

5. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00-6.00

6. Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu ,a także może żądać natychmiastowego opuszczenia domu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.

7. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności i innych przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.

8. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy. Każdy rodzic (opiekun), odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone przez dzieci.

9. Gość zobowiązany jest bezzwłocznego powiadomienia właściciela obiektu o wszelkich zastrzeżeniach dotyczących poziomu świadczonych usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku w domu, a także o ewentualnych szkodach powstałych w trakcie Jego pobytu.

10. W budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia. Palić można jedynie w miejscu wyznaczonym przed budynkiem. (Zgodnie z Ustawą Dz. U z 1996 r N 10 poz.55 - Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami określonymi w art. 5 podlega karze grzywny do 500 zł). Obiekt wyposażony jest w czujniki dymu.

11. Wszelkiego rodzaju uwagi lub niedopatrzenia prosimy zgłaszać do właściciela obiektu.Dziękujemy za uwagę i życzymy Państwu udanego pobytu w naszym Domu Wakacyjnym Mleczarnia.